ค้นจากวันที่ ตั้งแต่  ถึง
  ประเภทข่าว
  ค้นจากคำ
    ค้นพบข่าว จำนวน   4,387 ข่าว     แสดงข่าวที่ 0 ถึง 30
หน้าแรก < < Prev Next > > หน้าสุดท้าย
  สธ.เร่งพัฒนาสหวิชาชีพ รองรับบริการปฐมภูมิ “รู้ลึกเพื่อรักษาโรค รู้กว้างเพื่อรักษาคน”
  กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพ รองรับการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ เพื่อทำงานในคลินิกหมอครอบครัว เน้นรู้ลึกในสาขาวิชาชีพเพื่อสามารถรักษาโรค รู้กว้างในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่.......
ข่าวเพื่อมวลชน [20 ส.ค 2560]  
  สธ. กำชับสถานบริการ ทำแผนฟื้นฟูด้านสาธารณสุขหลังน้ำลด ป้องกันโรคระบาด
             กระทรวงสาธารณสุข กำชับสถานบริการในสังกัดในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ให้ดำเนินการด้านสาธารณสุขหลังน้ำลด โดยจัดบริการตรวจรักษาสุขภาพของประชาชนที.......
ข่าวเพื่อมวลชน [19 ส.ค 2560]  
  ปลัดสธ. เผยได้ข้อสรุปกรณีลวมลามสัปดาห์หน้า
            ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้ากรณีลวนลาม ได้ข้อสรุปผลการสืบสวนสัปดาห์หน้า หากผลออกมาผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่.......
ข่าวเพื่อมวลชน [18 ส.ค 2560]  
  รมว.สธ. ยืนยันไม่มีการช่วยเหลือข้าราชการล่วงละเมิดลูกจ้างหญิง ผิดจริงโดนวินัยร้ายแรง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข     ยืนยันไม่มีการช่วยเหลือข้าราชการชายที่ล่วงละเมิดลูกจ้างหญิง หากผิดจริงให้ดำเนินการทางวินัยให้ถึงที่สุด และให้ขยายผลหาข้อเท็จจริงครอบคลุ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [17 ส.ค 2560]  
  สธ.ส่งทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย
  กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ เน้นกลุ่มที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้.......
ข่าวเพื่อมวลชน [17 ส.ค 2560]  
  พระองค์โสมฯ ทรงให้นำ “คุณธรรม จริยธรรม” เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน สร้างความสำเร็จก้าวหน้ามั่นคงแก่องค์กรสาธารณสุข
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ทรงมีพระดำร.......
ข่าวเพื่อมวลชน [17 ส.ค 2560]  
  สธ.ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ เตรียมจ้างทำงานในสถานบริการรวม 1,230 คน
   กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ เตรียมจ้างคนพิการเข้าทำงานในสถานบริการในสังกัดตามความสามารถ จำนวนทั้งสิ้น 1,230 คน ในปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 54 ของอ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [14 ส.ค 2560]  
  สธ.เตรียมขอใช้ม.41 เยียวยาอุบัติเหตุรถพยาบาลของโรงพยาบาลมุกดาหาร
  กระทรวงสาธารณสุข เตรียมประสานสำนักงานหลักประกันสุขแห่งชาติ ขอใช้ ม.41 เยียวยาอุบัติเหตุรถพยาบาลของโรงพยาบาลมุกดาหาร หลังพบผลสอบเป็นเหตุสุดวิสัย พนักงานขับรถได้ใช้ความระมัดระวังอย่า.......
ข่าวเพื่อมวลชน [13 ส.ค 2560]  
  สธ.เผยผลสืบสวนกรณีลวนลามลูกจ้างหญิงสรุปได้สัปดาห์หน้า เตรียมสอบวินัยต่อทันที
  กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการสืบสวนกรณีข้าราชการชายลวนลามลูกจ้างหญิง จะได้ผลสรุปจากคณะกรรมการสืบสวนในสัปดาห์หน้า และตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อทันที นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [13 ส.ค 2560]  
  โรงพยาบาลเกาะสมุยเปิดตึกใหม่ รองรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร “สมเด็จพุฒาจารย์อนุสรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ)”โรงพยาบาลเกาะสมุย ก่อสร้างจากเงินบริจาคประชาชนและวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ยกระดับคุณภาพบ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [13 ส.ค 2560]  
  สธ. หนุนโรงพยาบาลร้อยเอ็ดผ่าตัดรูปแบบใหม่ ส่องกล้องตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่วันเดียว ไม่นอนค้าง ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย
            ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการผ่าตัดรูปแบบใหม่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ส่องกล้องตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ วันเดียวกลับบ้านได้ไ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [11 ส.ค 2560]  
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โรงพยาบาลหัวหิน
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อรอ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [10 ส.ค 2560]  
  สธ.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ข้อมูลเท็จห้ามเช็คอินในสถานบันเทิง ผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
   กระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้ระบุว่าการเช็คอินในสถานบันเทิงเป็นการยุยงส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประชาชนไม่ต้องตระหนกข่าวที่แช.......
ข่าวเพื่อมวลชน [10 ส.ค 2560]  
  สธ.ยืนยันยกระดับโรงพยาบาลมาบตาพุด 200 เตียง เป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ รองรับ EEC
     กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันพัฒนาโรงพยาบาลมาบตาพุด เป็นโรงพยาบาลทั่วไป 200 เตียง พร้อมเพิ่มคุณภาพ แพทย์เชี่ยวชาญ พยาบาลเชี่ยวชาญอาชีวเวชศาสตร์ เป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ รองรั.......
ข่าวเพื่อมวลชน [08 ส.ค 2560]  
  รมว.สธ. กำชับจังหวัดน้ำท่วมจัดหน่วยแพทย์ดูแลสุขภาพกายและจิตผู้ประสบภัยต่อเนื่อง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับหน่วยบริการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ประสบภัยทั้งสุขภาพกายและจิต ต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ให้โรงพยาบาลในจังหวัดที่เป็นเส้นทางน้.......
ข่าวเพื่อมวลชน [08 ส.ค 2560]  
  สธ.เปิดศูนย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รองรับประชาชนภาคเหนือตอนล่าง
  กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบบริการด้านมะเร็ง ขยายบริการเคมีบำบัดและรังสีรักษาบริการรังสีรักษาในโรงพยาบาลศูนย์อีก 5 แห่ง และเปิดอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้บริการรักษา.......
ข่าวเพื่อมวลชน [08 ส.ค 2560]  
  สธ.ตั้งเป้าเปิดคลินิกหมอครอบครัว 996 แห่ง และขยายในเขตเมือง 30 แห่งในปี 2561
  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าในปี 2561 เปิดคลินิกหมอครอบครัวให้ได้ 996 แห่งขยายบริการในพื้นที่กทม. 4 เขต และจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 30 แห่ง เผยผลสำเร็จคลินิกหมอครอบครัวตำบลวัด.......
ข่าวเพื่อมวลชน [08 ส.ค 2560]  
  นักระบาดวิทยาระดับโลกกว่า 90 ประเทศ ประชุมตอบโต้โรคอุบัติใหม่และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
  กระทรวงสาธารณสุขไทย เป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 ระดมนักระบาดวิทยาจาก 90 ประเทศ ร่วมพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของประเทศให้เข้มแข็ง เน้นผลิ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [07 ส.ค 2560]  
  สธ.ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอสู่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
   กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอสู่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ บูรณาการประชาชน เอกชน และรัฐ สร้างกลไกประชารัฐ เพื่อประชาชนในแต่ละอำเภอให้มีคุณภา.......
ข่าวเพื่อมวลชน [06 ส.ค 2560]  
  ปลัดสธ.ชี้การจัดการโรคไตเรื้อรังนำสู่การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  กระทรวงสาธารณสุข ใช้มาตรการควบคุมโรคไตเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุทำไตเสื่อม หากไม่มีการดำเนินการคาดอีก5 ปี จะมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเพิ่มกว่า 2 แสนราย วันนี้ (5 สิงห.......
ข่าวเพื่อมวลชน [05 ส.ค 2560]  
  สธ.ห่วงผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นโรคน้ำกัดเท้า แนะผู้ป่วยเบาหวานเลี่ยงลุยน้ำ
   สธ.ห่วงผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นโรคน้ำกัดเท้า แนะผู้ป่วยเบาหวานเลี่ยงลุยน้ำ          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยผลการออกหน่วยแพทย์เค.......
ข่าวเพื่อมวลชน [05 ส.ค 2560]  
  รมว.สธ.ชื่นชมการบูรณาการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ.สกลนคร
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมบูรณาการภาครัฐ เอกชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมให้ครอบคลุม ในพื้นที่เข้าถึงบริก.......
ข่าวเพื่อมวลชน [04 ส.ค 2560]  
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเปิดอาคารศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์รพ.สต.บ้านวังด้ง จังหวัดกาญจนบุรี
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 รพสต.บ้านวังด้ง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดูแลพ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [04 ส.ค 2560]  
  สธ.รับมอบเครื่องมือแพทย์สนับสนุนโครงการต่างๆ จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี กว่า 52 ล้านบาท
  กระทรวงสาธารณสุข รับมอบเครื่องมือแพทย์สนับสนุนโครงการต่างๆ จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี มูลค่ากว่า 52 ล้านบาท พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่แพทย์ พยาบาล และผู้ให้การสนับสนุน โครงการผ่า.......
ข่าวเพื่อมวลชน [03 ส.ค 2560]  
  ปลัดสธ. ประชุมทางไกล ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เร่งแก้ปัญหาระบบบริการ
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ผู้บริหารและบุคลากรทั่วประเทศ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหนักจากคนไข้ที่มากขึ้น บุคลากรไม่เพียงพอ และจากกระแสโซเชียลแก้ปัญหาระบบ เ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [31 ก.ค 2560]  
  สธ. เปิดศูนย์วอร์รูมสนับสนุนหน่วยบริการในพื้นที่น้ำท่วม
  กระทรวงสาธารณสุขเปิดวอร์รูมสนับสนุนหน่วยบริการในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมให้เปิดบริการประชาชนได้ตามปกติ กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง สื่อสารความเสี่ยงประชาชนระวังการจมน้ำเสียชีวิต และโรค.......
ข่าวเพื่อมวลชน [31 ก.ค 2560]  
  สธ. เผยรพ.สกลนครเปิดบริการปกติ จัดหน่วยแพทย์ประจำศูนย์พักพิงทั้ง 5 แห่ง
            กระทรวงสาธารณสุข เผยโรงพยาบาลสกลนคร เปิดให้บริการตามปกติ  ระดับน้ำรอบโรงพยาบาลลดลงต่อเนื่อง จัดทีมแพทย์สนามที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร และศูนย์.......
ข่าวเพื่อมวลชน [30 ก.ค 2560]  
  สธ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพฉบับแรกของไทย
              กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 -2564 บูร.......
ข่าวเพื่อมวลชน [30 ก.ค 2560]  
  สธ. เผยระดับน้ำลดลงต่อเนื่องรพสกลนครเปิดบริการตามปกติห้องฉุกเฉินเปิด บริการ 24 ชั่วโมง
  กระทรวงสาธารณสุข เผยโรงพยาบาลสกลนคร เปิดให้บริการตามปกติ หลังน้ำลดต่อเนื่องพร้อมจัด หน่วยแพทย์ให้บริการชั่วคราวประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร     &n.......
ข่าวเพื่อมวลชน [29 ก.ค 2560]  
  สธ.เผยควบคุมไข้หวัดใหญ่อุดรธานีเข้มข้น ผู้ป่วยรายใหม่เริ่มลดลง และผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง
            ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยได้ดำเนินการควบคุมไข้หวัดใหญ่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีอย่างเข้มข้น ทำให้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่เริ่มลดลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่อา.......
ข่าวเพื่อมวลชน [28 ก.ค 2560]  
หน้าแรก < < Prev Next > > หน้าสุดท้าย
  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |